Contact

Metaal ambacht.nl

De bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.


Uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die U ons verstrekt,  gebruiken we om :

    Een offerte te sturen

    Onze producten en diensten aan U te leveren.

    Een factuur toe te sturen

    Of voor communiceren over bovenstaande.


U bent niet verplicht om ons U persoonsgegevens te geven, maar dan kunnen we natuurlijk verder moeilijk zaken doen.


Het bewaren van Uw gegevens

Als U bij ons een offerte aanvraagt, maar daarna geen klant wordt, bewaren we U gegevens Maximaal een jaar.

Als U wél klant bent geworden, dan bewaren we U gegevens zeven jaar. De periode die de Belastingdienst aanhoudt als het gaat om inzage overleggen van onze administratie.


Het doorgeven van Uw gegevens

Het is ook nodig dat we Uw gegevens doorgeven aan, met name ons boekhoudkantoor.


Nieuwsbrieven

Die sturen we niet.


Uw rechten als natuurlijk persoon

U heeft het recht om :

   Ons te vragen U persoonsgegevens in te zien.

   Ons te vragen U persoonsgegevens te wijzigen, als daar reden toe is.

   Ons te vragen U persoonsgegevens te wissen.

   Ons te vragen U eigen persoonsgegevens te geven.

   Ons te vragen U persoonsgegevens aan iemand anders te verstrekken.

   Bezwaar bij ons te maken tegen het bewaren en gebruiken van U gegevens.


Als U hiervan gebruik wilt maken, dan kunt U contact opnemen met bovenstaand contact gegevens


Met vriendelijke groet. Jos Notermans.